Để tiếp tục tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật mà người được trợ giúp pháp lý có nhiều vướng mắc và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022, ngày 17/5/2022, tại tỉnh Hòa Bình, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự bằng hình thức trực tiếp. Lớp tập huấn có sự tham dự của các học viên là các đồng chí Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của 03 tỉnh/thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ do Thạc sỹ, Luật sư Mai Bích Ngân - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm giảng viên.
Trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EUJULE) do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ, ngày 15/4/2022, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Tư pháp phối hợp với các chuyên gia của UNDP tổ chức hội thảo góp ý Báo cáo nghiên cứu trực kết nối với cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ nhằm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý (TGPL), người thực hiện TGPL, điều tra viên, chuyên gia để hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu trực kết nối với cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ.
Thực hiện Kế hoạch công tác của Cục Trợ giúp pháp lý năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với các chuyên gia của UNDP tổ chức xây dựng Chương trình và Tài liệu tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình.Sau khi hoàn thiện Tài liệu, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ nhất cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, cùng với sự tham dự của người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình và đại diện các cơ quan có liên quan.
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022, Cục TGPL đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) trong ngày 18/3/2022. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục TGPL làm Trưởng đoàn và các thành viên thuộc Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL.
Trong khuôn khổ Chương trình “tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với sự đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP, trong ba ngày từ ngày 19-21/01/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức lớp Tập huấn giảng viên nguồn về Trợ giúp pháp lý thân thiện cho người chưa thành niên nhằm trang bị cho người được tập huấn là các trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã có kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng làm giảng viên nguồn để tập huấn, truyền đạt lại cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thân thiện cho người chưa thành niên.
Sau Hội nghị triển khai công tác TGPL năm 2022, chiều cùng ngày 13/01/2022, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Đồng chí Cù Thu Anh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng; đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục.
Chiều 13/1, Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2022. Đồng chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh, tham gia hội nghị còn có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ như: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Kế hoạch- Tài chính,... và sự tham gia của toàn thể của cán bộ, công chức, viên chức của Cục Trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến, ngày 15/12/2021, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến (Thông tư liên tịch số 05). Bộ Tư pháp đã tham gia đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05.
Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật”, tiếp theo nội dung tập huấn tổng quan về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và người chưa thành niên là nạn nhân của bạo lực, ngày 08-09/12/2021, Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức tập huấn về nội dung “Trợ giúp pháp lý thân thiện với người chưa thành niên” bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 03 điểm cầu Hà Nội, điểm cầu Thanh Hóa và điểm cầu Đà Nẵng.