Trong khuôn khổ Chương trình “tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với sự đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP, trong ba ngày từ ngày 19-21/01/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức lớp Tập huấn giảng viên nguồn về Trợ giúp pháp lý thân thiện cho người chưa thành niên nhằm trang bị cho người được tập huấn là các trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã có kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng làm giảng viên nguồn để tập huấn, truyền đạt lại cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thân thiện cho người chưa thành niên.
Sau Hội nghị triển khai công tác TGPL năm 2022, chiều cùng ngày 13/01/2022, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Đồng chí Cù Thu Anh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng; đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục.
Chiều 13/1, Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2022. Đồng chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh, tham gia hội nghị còn có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ như: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Kế hoạch- Tài chính,... và sự tham gia của toàn thể của cán bộ, công chức, viên chức của Cục Trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến, ngày 15/12/2021, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến (Thông tư liên tịch số 05). Bộ Tư pháp đã tham gia đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05.
Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật”, tiếp theo nội dung tập huấn tổng quan về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và người chưa thành niên là nạn nhân của bạo lực, ngày 08-09/12/2021, Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức tập huấn về nội dung “Trợ giúp pháp lý thân thiện với người chưa thành niên” bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 03 điểm cầu Hà Nội, điểm cầu Thanh Hóa và điểm cầu Đà Nẵng.
Hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021, từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật", ngày 06/12/2021, Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn “Tổng quan về Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và người chưa thành niên là nạn nhân của bạo lực”.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp, ngày 02/12/2021, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tranh chấp quyền sở hữu tài sản với chuyên đề: “Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tranh chấp quyền sở hữu tài sản”. Hội nghị tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại 03 điểm cầu: Cao Bằng, Lai Châu, Ninh Bình kết hợp hình thức trực tuyến với 05 tỉnh/ thành phố: Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp, ngày 22/11/2021, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai bằng hình thức trực tuyến.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021, ngày 15/11/2021 Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá 10 năm kết quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính giai đoạn 2011 - 2021” và “Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong lĩnh vực dân sự”.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 17/11/2021, bà Vũ Thị Hoàng Hà đã phát biểu khai mạc Hội thảo trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và lớp Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự.