Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp), Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 02/KH-CTGPL ngày 25/3/2021 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2021. Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 19/4/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình, ngày 26/4/2021 Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn – đã tiến hành kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Ninh Bình.