• Trợ giúp pháp lý và Probono của Luật sư

  Pro Bono là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Latin “public for good” có nghĩa là vì điều tốt đẹp, chỉ một công việc chuyên môn được thực hiện dưới hình thức tình nguyện, không nhận tiền công. Nguyên tắc chủ đạo của Pro Bono là hoạt động vì mục tiêu đạo đức.

 • Quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (Kỳ 2)

  Kỳ trước, bài viết đã đề cập một số nội dung như: Dịch vụ pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý. Phần này, bài viết sẽ tập trung đề cập sâu đến việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

 • Trợ giúp pháp lý tại bang Ontario, Canada

  Trong các mô hình trợ giúp pháp lý trên thế giới, Canada là quốc gia đặc trưng bởi ở mỗi bang có một hệ thống trợ giúp pháp lý khác nhau. Bang Saskachewan, Nova Scotia và Newfoundland sử dụng đội ngũ Luật sư công thực hiện trợ giúp pháp lý. Một số bang Quebec, Yunko, Manobita, Ontario…vận hành theo mô hình trợ giúp pháp lý hỗn hợp với sự tham gia của cả Luật sư công và luật sư tư. Trong phạm vi bài viết nay, tác giả thực hiện nghiên cứu về Trợ giúp pháp lý tại bang Ontario, Canada – đây là Bang mà Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành khảo sát trong tháng 8/2018.

 • Đánh giá sự tiệm cận của pháp luật Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam và Quốc tế

  Trong quá trình xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành), Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về mô hình tổ chức và cách thức triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có hệ thống trợ giúp pháp lý phát triển và các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Xét một cách tổng thể có thể thấy rằng mô hình trợ giúp pháp lý và các chế định trong pháp luật trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đã có sự tiệm cận với quy định của thế giới.

 • Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý chung tay đẩy lùi Covid 19

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chung tay với Chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng…nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc...chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch Covid -19.

Trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại, thực trạng và kiến nghị

Alternate Text13/01/2020

Trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, phát triển kinh tế thị trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, làm chuyển biến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá trên các lĩnh vực; áp lực gia tăng tội phạm ngày càng lớn....