Xem cỡ chữ

Lãnh đạo Cục

 
 
 
 
  CỤC TRƯỞNG: CÙ THU ANH
Năm sinh:  1971
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Vũ Quang - Hà Tĩnh
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9633
Thư điện tử:  anhct@moj.gov.vn
 
PHÓ CỤC TRƯỞNG: VŨ THỊ HƯỜNG
Năm sinh:  1972
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: Thái Bình
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9632
Thư điện tử:  huongvt@moj.gov.vn
PHÓ CỤC TRƯỞNG: VŨ THỊ HOÀNG HÀ
Năm sinh:  1974
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9638
Thư điện tử:  havth@moj.gov.vn
PHÓ CỤC TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ THANH
Năm sinh: 1976
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: Hà Nội
Học vị: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật học
Cơ quan: 024.6273.9642
Thư điện tử: ntthanh@moj.gov.vn
 
Bảng phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý xem tại đây ./.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-CTGPL ngày 16/11/2023 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý)
 

Văn phòng Cục
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thu Hà Chánh Văn phòng 024.6273.9641 lttha@moj.gov.vn
Nguyễn Bích Ngọc P.Chánh Văn phòng 024.6273.9641 ngocnb@moj.gov.vn
Đặng Thanh Nga Chuyên viên 024.6273.9641 ngadt@moj.gov.vn
Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên 024.6273.9632 hienbtt@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 024.6273.9639 huongntl@moj.gov.vn
Lê Thị Kim Ngọc  Chuyên viên  024.6273.9641 ngocltk@moj.gov.vn
Vũ Thanh Sơn  Cán bộ HĐ 68 024.6273.9641 sonvt@moj.gov.vn
 
 
Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng 024.6273.9645 haptt@moj.gov.vn
Phan Văn Tuân P.Trưởng phòng 024.6273.9645 pvtuan@moj.gov.vn
Vũ Hồng Tuyến Chuyên viên cao cấp 024.6273.9645 tuyenvh@moj.gov.vn
Trần Thị Phượng Chuyên viên 024.6273.9645 tranthiphuong@moj.gov.vn
Phan Hải Yến Chuyên viên 024.6273.9645 yenph@moj.gov.vn
Trần Tuyết Minh Chuyên viên 024.6273.9645 ttminh@moj.gov.vn
Nguyễn Phan Thùy Linh  Chuyên viên  024.6273.9645 linhnpt@moj.gov.vn
 

Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thúy P.Trưởng phòng phụ trách 024.6273.9646 ltthuy@moj.gov.vn
Bùi Như Lan  P. Trưởng phòng  024.6273.9638 lanbn@moj.gov.vn
Lê Thị Thanh Hà Chuyên viên 024.6273.9638 lttha2@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên 024.6273.9646 huyenntt4@moj.gov.vn
Nguyễn Diễm Hương Kế toán viên 024.6273.9642 huongnd@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Thu Thủ quỹ 024.6273.9642 thunth@moj.gov.vn
Trần Thùy Dương  Chuyên viên  024.6273.9638 thuyduong@moj.gov.vn
Nguyễn Diệu Hương  Chuyên viên  024.6273.9638 ndhuong@moj.gov.vn
 
 
 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thúy P.Giám đốc phụ trách 024.6273.9646 ltthuy@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phó Giám đốc 024.6273.9641 ngocnth@moj.gov.vn
Thành Thị Mai Loan Kế toán viên 024.6273.9642 ttmloan@moj.gov.vn
Hoàng Thị Vân Anh Chuyên viên 024.6273.9631 htvanh@moj.gov.vn
Vũ Thị Phương Thảo Chuyên viên 024.6273.9631 vtpthao@moj.gov.vn
Lê Thị Thảo Ly Chuyên viên 024.6273.9631 lyltt@moj.gov.vn
Phạm Thị Việt Hà Chuyên viên  024.6273.9642 haptv@moj.gov.vn
Nguyễn Huỳnh Đức  Chuyên viên  024.6273.9641 huynhduc@moj.gov.vn
Trịnh Thị Thanh Chuyên viên 024.6273.9631 thanhtt@moj.gov.vn
Trần Thị Khai  Chuyên viên  024.6273.9642 khaitt@moj.gov.vn
Nguyễn Thúy Ngân  Chuyên viên  024.6273.9631 thuyngan@moj.gov.vn
Phùng Thanh Quang Cán bộ HĐ 024.6273.9631 quangpt@moj.gov.vn
Đỗ Tùng Dương Cán bộ HĐ 024.6273.9642