Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 25/9/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” tại Thừa Thiên Huế.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc có đối tượng phạm tội là trẻ em và là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc có đối tượng phạm tội là trẻ em và là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Ngày 29/6/2018, liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10), qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 đã đạt được những kết quả quan trọng sau đây:
Ngày 29/6/2018, liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10), qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 xin có một số đánh giá chung về những kết quả đã đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau:
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2023, Đoàn công tác của Cục TGPL làm việc với Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định (Trung tâm) trong ngày 18/8/2023. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục TGPL làm Trưởng đoàn và các thành viên khác trong Đoàn là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Cục gồm Phòng Tài chính và quản lý chất lượng TGPL, Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL, Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025” tại Bình Định. Đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì Hội nghị."
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, ngày 17/08/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân và Hội nghị bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là các Hội nghị) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại 04 xã, thị trấn: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” tại Bình Định. Đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì Hội nghị.