Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Căn cứ vào mục tiêu, nội dung, đối tượng được xác định trong Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 11/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, có Nội dung số 03 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10: “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Ngay sau khi được Sở Tư pháp giao bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 11/10/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 171/KH-TTTGPL ngày 12/10/2023 về triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-STP ngày 13/10/2023). Theo Kế hoạch, Trung tâm tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 19 địa điểm (14 xã và 05 thôn đặc biệt khó khăn) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng năm 2023 của tỉnh Hòa Bình, ngày 20/7/2023 Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch số 1609/KH-HĐPHLN về kiểm tra công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023 nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (Thông tư liên tịch số 10) năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng đã thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định 138/QĐ-HĐPHLN ngày 15/11/2023 TGPLtrong hoạt động tố tụng năm 2023 để tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Nhà tạm giữ và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện của 02 huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về TGPL.
Ngày 24/11/2023, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Chủ trì Lễ ký kết có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tham dự Lễ ký có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngày 15/11 vừa qua, thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung đến với đông đảo người dân trong xã hội.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Trong năm 2023, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm) đã tập trung triển khai các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân và các đối tượng là cán bộ ở cơ sở (cán bộ thôn, ấp, tổ khu phố, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trong cộng đồng; cán bộ cơ sở nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…) để bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao năng lực, kiến thức hiểu biết về trợ giúp pháp lý; thông qua đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sẽ giải thích cho người dân về quyền được trợ giúp pháp lý, hướng dẫn liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, cấp phát miễn phí các loại tờ gấp pháp luật cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc có đối tượng phạm tội là trẻ em và là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Kế hoạch số 2247/KH-HĐPHLN ngày 14/8/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành (sau đây viết tắt là HĐPHLN) về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng về việc kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023; Quyết định số 92/QĐ-HĐPHLN ngày 14/8/2023 của HĐPHLN về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023; Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng, vào ngày 10/10/2023, Đoàn kiểm tra của HĐPHLN tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện của các cơ quan tiến hành tố tụng (THTT) tỉnh đã có buổi làm việc tại Trụ sở Công an huyện Ninh Sơn.