Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 8592/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Kế hoạch số 04/KH-TGPL ngày 28/12/2023 của Sở Tư pháp tỉnh về công tác Trợ giúp pháp lý năm 2024, trong hai ngày 09 và 10/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai, kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai và giới thiệu những điểm mới Luật đất đai năm 2024. Chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Ngà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Vừa qua, Sở Tư pháp và Công an tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-CAT ngày 11/4/2024 giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự được triển khai trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 26/4/2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng 153 Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng và Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, viên chức của Trung tâm và Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận.
Bài viết trước, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã thông tin về các vụ việc nổi cộm ở các tỉnh/thành phố: Trà Vinh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đồng Nai, An Giang và Thái Bình có đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý đã được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh kịp thời tiếp cận, theo dõi, xác minh để cử người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong bài viết này, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp tiếp tục thông tin thêm về các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được Cục Trợ giúp pháp lý chỉ đạo các Trung tâm chủ động tiếp cận ngay để thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng quy định.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời hoặc theo dõi để xác minh thêm thông tin.
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 31/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 23/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn và Chi hội Người khuyết tật huyện Yên Khánh tổ chức 06 Hội nghị truyền thông pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với khoảng 260 đại biểu tham dự.
Bài viết trước, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã thông tin về các vụ việc nổi cộm ở các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Yên Bái, Đà Nẵng và Hà Nội có đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý đã được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh kịp thời tiếp cận, theo dõi, xác minh để cử người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong bài viết này, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp tiếp tục thông tin thêm về các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được Cục Trợ giúp pháp lý chỉ đạo các Trung tâm chủ động tiếp cận ngay để thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng quy định.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời hoặc theo dõi để xác minh thêm thông tin.
Thực hiện Kế hoạch số 02/HĐPHLN-TGPL ngày 16/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2024 và Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện chính sách TGPL theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 19 đến ngày 23/4/2024, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) đã phối hợp với Công an huyện Gia Viễn và huyện Yên Mô tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin TGPL trong lĩnh vực hình sự cho hơn 160 đại biểu là: Điều tra viên, cán bộ điều tra và Công an xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Gia Viễn, Yên Mô.
Chiều ngày 17/4/2023, tại Hội trường tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh và Công an tỉnh triển khai ký kết thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam