Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là TGPL) của hai tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hoà, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ TGPL cho người dân của hai tỉnh thuộc diện được TGPL miễn phí khi họ gặp vướng mắc về pháp luật. Với mục đích giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh bạn, ngay từ đầu năm 2023, Lãnh đạo của 02 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã có văn bản cùng thống nhất về nội dung trao đổi học tập,.. Theo đó, ngày 03/3/2023 tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Khánh Hoà, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hoà đã tổ chức buổi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa 02 đơn vị, với sự có mặt của Lãnh đạo, viên chức 02 Trung tâm.
Qua theo dõi thông tin báo chí trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có nạn nhân là các đối tượng được trợ giúp pháp lý, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.
Nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết tật của Trung ương đã ban hành. Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 với các nội dung như sau:
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đảm bảo quyền lợi cho người cao tuổi được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. Ngày 28/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.
Trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có bị hại/bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh hoặc cử Trợ giúp viên pháp lý để bảo chữa/ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Ngày 23/02/2023, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức tập huấn Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư Pháp sửa đổi Thông tư số 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã ban hành các kế hoạch thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022, đó là: Kế hoạch số 505/KH-TGPL ngày 07/11/2022 triển khai hoạt động TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch số 529/KHTGPL ngày 18/11/2022 về việc triển khai hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kế hoạch số 503/KH-TGPL ngày 07/11/2022 triển khai hoạt động TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-TAND ngày 20/12/2022 giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân (TAND) 02 cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong hai ngày 14 và 16/02/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tiến hành làm việc tại TAND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và TAND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.