Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 22/11/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL) tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt một số vụ việc bức xúc, gây xôn xao trong dư luận xã hội và đã được các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Thuận, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động tiếp cận vụ việc người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, ngày 16/11/2022, Sở Tư pháp Thanh Hóa và Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/11/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An, phòng Tư pháp và Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện Thủ Thừa tổ chức buổi tập huấn truyền thông tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật (TCPL) cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo UBND huyện, phòng Tư pháp, các cơ quan ban ngành cấp huyện cùng hơn 180 cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng tham dự.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt một số vụ việc bức xúc, gây xôn xao trong dư luận xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bình Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý. Ngày 10/11/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Nam Định chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-STP ngày 06/9/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 gồm 05 hoạt động:
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC, ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao về chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.