Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong các ngày 17/8 – 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết, khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành và huyện Bình Đại)
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong các ngày từ 10-11/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý đồng thời thực hiện khảo sát về nhu cầu tập huấn về trợ giúp pháp lý tại các huyện Trùng Khánh và Thạch An thuộc tỉnh Cao Bằng
Tại Hà Nội, ngày 18/7/2023, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) tổ chức Hội thảo góp ý đối với dự thảo Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về người thực hiện TGPL trực trong điều tra hình sự. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EU JULE), nhằm mục đích lấy ý kiến của người thực hiện TGPL, người quản lý công tác TGPL tại địa phương, Điều tra viên đối với dự thảo Chương trình.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong các ngày 12/6 – 15/6/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết, khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại Quảng Bình (huyện Bố Trạch, huyện Ba Đồn) và Quảng Trị (huyện Cam Lộ, huyện Hướng Hoá)
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong 2 ngày 12-13/6/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong lĩnh vực tố tụng hình sự" tại Quảng Bình.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTGPL ngày 26/5/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình, ngày 12/6/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình (Đoàn kiểm tra).
Thực hiện Kế hoạch Công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-BTP ngày 10/02/2023, ngày 18/5/2023, Cục TGPL đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 61/QĐ-CTGPL. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục TGPL.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 13/4/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình.
Để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Hàng năm, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong hai ngày 23 và 24/02/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp thôn, buôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại 4 xã (xã Cư Ê Bur, Ea Kao, EaTu, Hòa Đông) thuộc thành phố Buôn Mê Thuột và huyện M’DRắk, tỉnh Đắk Lắk.