Thực hiện quyết định số 749/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản, ngày 12/10/2023, tại Yên Bái, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo "Định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái".
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CTGPL ngày 22/9/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Giang, ngày 10/10/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã có buổi kiểm tra, làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang.
Nhằm mục đích nắm bắt khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp cho đối tượng yếu thế, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành Tư pháp và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp cho đối tượng yếu thế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ngày 10/10/2023 (ngày chuyển đổi số quốc gia), Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp trong bối cảnh chuyển đổi số - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong các ngày 17/8 – 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết, khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành và huyện Bình Đại)
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong các ngày từ 10-11/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý đồng thời thực hiện khảo sát về nhu cầu tập huấn về trợ giúp pháp lý tại các huyện Trùng Khánh và Thạch An thuộc tỉnh Cao Bằng
Tại Hà Nội, ngày 18/7/2023, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) tổ chức Hội thảo góp ý đối với dự thảo Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về người thực hiện TGPL trực trong điều tra hình sự. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EU JULE), nhằm mục đích lấy ý kiến của người thực hiện TGPL, người quản lý công tác TGPL tại địa phương, Điều tra viên đối với dự thảo Chương trình.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong các ngày 12/6 – 15/6/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết, khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại Quảng Bình (huyện Bố Trạch, huyện Ba Đồn) và Quảng Trị (huyện Cam Lộ, huyện Hướng Hoá)
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong 2 ngày 12-13/6/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong lĩnh vực tố tụng hình sự" tại Quảng Bình.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTGPL ngày 26/5/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình, ngày 12/6/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình (Đoàn kiểm tra).
Thực hiện Kế hoạch Công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-BTP ngày 10/02/2023, ngày 18/5/2023, Cục TGPL đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 61/QĐ-CTGPL. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục TGPL.