Ngày 27/9/2022 tại tỉnh Đồng Nai, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hành chính cho người thực hiện trợ pháp lý. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm, luật sư của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và chuyên viên của 06 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2022, nhằm giúp người dân ở những vùng sâu, vùng xa biết về trợ giúp pháp lý cũng như nắm bắt được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân, từ ngày 07 - 09/9/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức đoàn truyền thông về chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý tại các huyện Trà Bồng, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đại Lộc, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ Tư pháp, trong hai ngày 18 và 19/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại huyện Vị Thuỷ và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu là trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…) và người có uy tín trong cộng đồng ở các ấp trên địa bàn hai huyện.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 18/08/2022, tại tỉnh Hậu Giang, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản.
Ngày 15/8/2022, trong khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Tài liệu hướng dẫn xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 và Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 (ban hành theo Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng), ngày 04/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng.
Trong hai ngày 04 và 05/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý tại cơ sở tại tỉnh Phú Yên (xã An Định, xã An Ninh Tây và xã An Mỹ, huyện Tuy An). Mỗi điểm mời cán bộ Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn, cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên của 5-6 xã lân cận.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 27/6/2022, tại tỉnh Bắc Kạn, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự với nội dung: “ Pháp luật về đất đai, tranh chấp đất đai và kỹ năng tham gia tố tụng trong tranh chấp đất đai”