Để bảo đảm hơn nữa quyền được trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Cục Trợ giúp pháp lý đã kịp thời triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Đặc biệt trong bối cảnh mới sau đại dịch Covid -19, dự báo tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp hơn do mất việc làm, không có thu nhập và các tranh chấp phát sinh nên việc nâng cao kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý là hết sức cần thiết. Xác định tầm quan trọng đó, hàng năm, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý, trong đó tập chung vào những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 16/5/2022 Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã ký Quyết định số 19/QĐ-CTGPL thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Phước. Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 24/5/2022 Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Long An.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 26/5/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự tại tỉnh Bình Phước. Hội nghị tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với sự tham dự của các học viên là các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của 04 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Thạc sĩ - Luật sư Mai Bích Ngân - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm giảng viên.
Để tiếp tục tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật mà người được trợ giúp pháp lý có nhiều vướng mắc và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022, ngày 17/5/2022, tại tỉnh Hòa Bình, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự bằng hình thức trực tiếp. Lớp tập huấn có sự tham dự của các học viên là các đồng chí Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của 03 tỉnh/thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ do Thạc sỹ, Luật sư Mai Bích Ngân - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm giảng viên.
Trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EUJULE) do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ, ngày 15/4/2022, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Tư pháp phối hợp với các chuyên gia của UNDP tổ chức hội thảo góp ý Báo cáo nghiên cứu trực kết nối với cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ nhằm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý (TGPL), người thực hiện TGPL, điều tra viên, chuyên gia để hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu trực kết nối với cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ.
Thực hiện Kế hoạch công tác của Cục Trợ giúp pháp lý năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với các chuyên gia của UNDP tổ chức xây dựng Chương trình và Tài liệu tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình.Sau khi hoàn thiện Tài liệu, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ nhất cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, cùng với sự tham dự của người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình và đại diện các cơ quan có liên quan.
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022, Cục TGPL đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) trong ngày 18/3/2022. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục TGPL làm Trưởng đoàn và các thành viên thuộc Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL.