Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Tập huấn giảng viên nguồn về trợ giúp pháp lý thân thiện cho người dưới 18 tuổi thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý.
Ngày 25/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo về cơ chế người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực và tăng cường phối hợp liên ngành trong trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên. Mục đích quan trọng của hội thảo là lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, người thực hiện TGPL, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ thực trạng và nhu cầu về cơ chế người thực hiện TGPL trực và tăng cường phối hợp liên ngành trong trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL trong thời gian tới.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 28-29/11/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 44/QĐ-CTGPL ngày 20/11/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EUJULE),hôm nay, ngày 12/11/2019, tại Đồng Tháp, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý thân thiện cho dưới 18 tuổi thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý.
Ngày 04/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Mục đích quan trọng của hội thảo là lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để làm rõ thực trạng và nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.
Thực hiện Chương trình số 02 Ctr/ĐTN ngày 12/02/2019 của BCH Đoàn Bộ Tư pháp Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, hướng tới kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam, chiều ngày 04/11/2019, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 về quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, liên hệ chuẩn mực đạo đức của đoàn viên thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý”.
Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định 3150/QĐ-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), trong hai ngày 24 và 25/10/2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh (Đoàn kiểm tra).
Thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 06/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn đi công tác nước ngoài (sau đây gọi là Đoàn công tác), từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn đã kết thúc thành công chuyến công tác về trợ giúp pháp lý tại Italy và Thụy Sỹ. Tham gia Đoàn còn có các thành viên đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Theo Chương trình làm việc, Đoàn đã đến thăm và làm việc với các Văn phòng luật sư, Tòa án, Đoàn luật sư về công tác trợ giúp pháp lý. 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Kế hoạch số22/KH-CTGPL và Quyết định số 37/QĐ-CTGPL ngày 20/9/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hòa Bình, ngày 03/10/2019, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do Ông Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hòa Bình.