Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại Gia Lai

24/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 18/11/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại xã A Dơk và xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Hội nghị có sự tham gia của báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai và đặc biệt là sự tham gia của gần 100 đại biểu là người dân, trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…) và người có uy tín trong cộng đồng ở các thôn trên địa bàn các  xã.
Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho trưởng bản, thôn, xóm, các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng qua đó nhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Đồng thời, khảo sát về nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, được giới thiệu, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý…
Thông qua buổi truyền thông, người dân và người có uy tín trên địa bàn A Dơk và xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

Xem thêm »