Năm 2021, do tác động của thời tiết, lũ lụt, dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội nói chung và công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời từ Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các CBCCVC Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh nên công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo động lực phấn đấu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Hàng năm, theo chủ trương chung của cấp trên và sự kết nối chia sẻ giữa nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân, tổ công đoàn Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền, UBND huyện, xã trên địa bàn tỉnh thường xuyên về cơ sở quan tâm ủng hộ, hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cả về vật chất lẫn tinh thần, tích cực tư vấn pháp luật, TGPL, hướng dẫn phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở các địa phương trên địa bàn Quảng Nam.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Thông tư liên tịch 10), ngày 05/02/2021, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-HĐPHLN về việc triển khai hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021.
Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên là huyện biên giới cực Tây của Tổ quốc, là vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nhưng lại là vùng trọng yếu về quốc phòng, an ninh biên giới của đất nước. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tại Công văn số 4878/BTP-TGPL ngày 23/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc trợ giúp pháp lý (TGPL) cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chi nhánh TGPL số 05 đặt tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên xin chia sẻ vụ việc tư vấn liên quan đến bạo lực gia đình đã thực hiện.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Thông tư 10) quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng, ngày 13/01/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.
Với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, từng bước bảo đảm công lý, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, trước nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, đòi hỏi công tác TGPL cần có nhiều đổi mới, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu nhiệm vụ.