Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là TGPL) của hai tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hoà, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ TGPL cho người dân của hai tỉnh thuộc diện được TGPL miễn phí khi họ gặp vướng mắc về pháp luật. Với mục đích giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh bạn, ngay từ đầu năm 2023, Lãnh đạo của 02 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã có văn bản cùng thống nhất về nội dung trao đổi học tập,.. Theo đó, ngày 03/3/2023 tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Khánh Hoà, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hoà đã tổ chức buổi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa 02 đơn vị, với sự có mặt của Lãnh đạo, viên chức 02 Trung tâm.
Nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết tật của Trung ương đã ban hành. Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 với các nội dung như sau:
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đảm bảo quyền lợi cho người cao tuổi được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. Ngày 28/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.
Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã ban hành các kế hoạch thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022, đó là: Kế hoạch số 505/KH-TGPL ngày 07/11/2022 triển khai hoạt động TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch số 529/KHTGPL ngày 18/11/2022 về việc triển khai hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kế hoạch số 503/KH-TGPL ngày 07/11/2022 triển khai hoạt động TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-TAND ngày 20/12/2022 giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân (TAND) 02 cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong hai ngày 14 và 16/02/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tiến hành làm việc tại TAND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và TAND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Trợ giúp pháp lý (TGPL) Quảng Nam đã trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành với những kết quả được ghi nhận từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương, có được thành công đó là nhờ công tác quản lý, sự lãnh đạo tài tình, mẫu mực của đồng chí Lê Văn Hương, Trợ giúp viên pháp lý, Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam. Đồng chí đã cùng các đồng nghiệp, các Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) đoàn kết, trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, bào chữa, bảo vệ tốt nhất cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.
Hôm nay được về lại với Tây Giang, được gặp anh ZơRâm Nhói, anh sinh ra và lớn lên tại thôn ADinh (ADinh 2 cũ), thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Cũng đã gần 20 năm cùng gắn bó với công tác Trợ giúp pháp lý (TGPL), anh Nhói được bổ nhiệm là Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL), Phó Trưởng Chi nhánh số 4, huyện Đông Giang quản lý luôn công tác TGPL tại huyện Tây Giang. Với bản chất thật thà, nhiệt huyết với công việc, dù mới được bổ nhiệm TGVPL nhưng anh đã có thể hiện tốt vai trò trong công tác bảo vệ, bào chữa cho các đối tượng được TGPL trên địa bàn Quảng Nam.
Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng được ban hành ngày 29/6/2018. Thông tư có nhiều điểm mới quan trọng, tạo cở sở pháp lý cho việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm TGPL trong việc giúp người dân tiếp cận với TGPL và thụ hưởng dịch vụ này khi có nhu cầu. Việc tiếp cận sớm với TGPL giúp người dân có cơ hội được tư vấn, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết vụ việc của họ. Qua gần 5 năm triển khai Thông tư, đến nay với sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương, sự nỗ lực, chủ động và sáng tạo của các Trung tâm TGPL, công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng đã có nhiều kết quả đáng mừng.
Theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện các mặt về kinh tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, kết nối với các vùng phát triển, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn...”
Sáng ngày 09/01/2023, tại thôn ADinh, huyện Đông Giang, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hoạt động hướng về cộng đồng “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì người nghèo năm 2023”. Đồng hành cùng hoạt động có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ triển thực hiện. Đại diện lãnh đạo Trung tâm TGPL tỉnh đã tặng 10 đầu sách pháp luật, 200 tờ rơi, tờ gấp các lĩnh vực pháp luật và trao tặng 12 suất quà, trị giá 14.400.000 đồng cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đông Giang.