Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai thực hiện phiên tòa trực tuyến. Trong đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước xây dựng điểm cầu thành phần, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia phiên tòa xét xử.
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 24/4/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi là Hội đồng) về kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023. Theo đó, từ ngày 11 đến 12/5/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng do ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng tiến hành kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tại Công an huyện Đông Hải và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý quy định tại Nội dung số 3 Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 29/KH-TGPL ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp và Kế hoạch số 37/KH-TGPL ngày 13/3/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số và những người yếu thế trên địa bàn kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý có chất lượng.
Trong 02 ngày (09/5 - 10/5/2023), Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trưởng ban nhân dân ấp, chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân. Tham dự hội nghị có 850 đại biểu là người dân và người thuộc diện TGPL trên địa bàn thị trấn Long Phú, xã Long Đức huyện Long Phú; huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 29/KH-TGPL ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện một số hoạt động tại Nội dung 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10 Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 và Kế hoạch số 37/KH-TGPL ngày 13/3/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Xác định công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho các đối tượng TGPL. Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 21/4/2023, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông hướng về cơ sở tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như:
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2023), Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng vừa tổ chức 02 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật tại huyện Vĩnh Bảo và Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-TGPL ngày 16/02/2023 triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 và Kế hoạch số 05/KH-TGPL ngày 20/3/2023 tổ chức Hội nghị truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật năm 2023.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Hưởng ứng Ngày Khuyết tật Việt Nam (18/04) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12), Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giangđã thực hiện hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.
Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023, ngày 14/4/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Trợ giúp pháp lý và triển khai Đề án chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn.