Ngày 29/3/2024 tại trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì buổi lễ.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 31/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng.
Trẻ em là mầm non của đất nước, là đối tượng được Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm sóc, bảo vệ để phát triển toàn diện. Luật Trẻ em quy định rõ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và các cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em,… Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em liên tục xảy ra, là nỗi bức xúc của xã hội, nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh và những người quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Xâm hại trẻ em để lại những hậu quả, tổn hại lâu dài, khó khắc phục cho chính các em và cộng đồng. Bên cạnh đó, ma túy đã và đang len lỏi vào môi trường học đường, là mối hiểm họa khó lường, tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng trong đời sống xã hội. Do vậy, việc thường xuyên thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho diện người được trợ giúp lý đặc biệt là trẻ em là điều vô cùng cần thiết.
Thực hiện kế hoạch số 06/KH-TGPL ngày 08/3/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 13/3 đến ngày 16/3/2023, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND các xã Trà Dơn, Trà Leng tổ chức truyền thông ở cơ sở về TGPL theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1719) trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2024.
Ngày 13/3/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi tổ chức 02 Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân sống trên địa bàn tại ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng và ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.
Ngày 16/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2024 và Quyết định số 193/QĐ-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Trợ giúp pháp lý là một nhiệm vụ được Ngành Tư pháp triển khai từ năm 1997, đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bình đẳng trước pháp luật.