Ngày 24/6/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho gần 100 đại biểu là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và cán bộ không chuyên trách của các Hội, các tổ chức đoàn thể ở các xã thuộc huyện Khánh Sơn.
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật (NKT), NKT có khó khăn về tài chính theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, ngày 21/6/2022, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Hội NKT tỉnh Hà Nam, Hội NKT huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị truyền thông về TGPL và phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan đến NKT. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Hùng - Chủ tịch Hội NKT huyện Kim Bảng, ban chấp hành Hội NKT và hơn 150 hội viên thuộc Hội NKT huyện Kim Bảng.
Triển khai Kế hoạch liên ngành số 01/KHPH-STP ngày 13/3/2018 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang và Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang về thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 04/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022, trong 02 ngày 17 & 21/6/2022, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tiền Giang đã thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) tại 04 xã: An Thái Trung (huyện Cái Bè); Tân Hòa Đông (huyện Tân Phước); Yên Luông (huyện Gò Công Tây) và Hòa Định (huyện Chợ Gạo) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 của Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực tại Tòa án nhân dân (TAND), chiều ngày 27/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HĐPH, ngày 27/04/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tỉnh Sóc Trăng (Hội đồng) về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022. Từ ngày 07/6 đến ngày 14/06, Hội đồng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các đơn vị Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an và Nhà tạm giữ của 06 huyện, thị xã gồm: Thạnh Trị, Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu.
Ngày 15/6/2022, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý tại xã Thạnh Quới và xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị có sự tham gia của 180 đại biểu là người dân và người thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 2 xã.
Thực hiện Kế hoạch số 24/QĐ-HĐPHLN ngày 05/5/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ về kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đợt 1 năm 2022 và Quyết định số 66/QĐ-HĐPHLN, Quyết định số 67/QĐ-HĐPHLN ngày 20/5/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Hạ Hòa, thị xã Phú Thọ. Ngày 24/5 và ngày 25/5/2022, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tố tụng trên địa bàn huyện Hạ Hòa và thị xã Phú Thọ.
Thực hiện Công văn số 208/CTGPL-TC&QLCL ngày 09/5/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Thiếu nhi; Tháng hành động quốc gia về bạo lực gia đình; Ngày thương binh liệt sĩ và ngày toàn dân phòng, chống mua bán người; Kế hoạch số 213/KH-TGPL ngày 24/12/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai về công tác trợ giúp pháp lý năm 2022 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 31/12/2021; Công văn số 65/TGPL-NV2 ngày 20/5/2022 của Phòng Nghiệp vụ 2 về việc tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho nhóm các đối tượng đặc thù.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với phòng Tư pháp, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Hang, tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi truyền thông có trên 400 học sinh cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong toàn trường.
Thực hiện Quyết định 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 213/KH-TGPL ngày 24/12/2021 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm) tỉnh Lào Cai về công tác trợ giúp pháp lý năm 2022; Kế hoạch số 60/KH-TGPL ngày 13/5/2022 của Trung tâm về tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp, ngày 27/5/2022, Trung tâm Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư 03/2021/TT-BTP.