Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết của Trung ương đã ban hành. Ngày 02 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 với các nội dung, hoạt động như sau:
Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện và ngày càng phát triển, số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều và thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nên việc người dân tiếp cận để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật từ đó xử sự các quan hệ xã hội cho phù hợp với pháp luật không phải dễ
Năm 2021 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 kéo dài, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải thực hiện dãn cách theo Chỉ thị 16/CT- CP của Thủ tướng Chính phủ, việc triển thực hiện các hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là Trung tâm) theo kế hoạch công tác năm 2021 còn gặp nhiều khó khăn. Dự báo trước tình hình dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, triển khai các hoạt động và đã đem lại một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước bảo đảm công lý, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đồng thời, đưa công tác TGPL đến gần với người dân hơn, quyền lợi được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.
Năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Trung tâm) đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua, chấm điểm thi đua theo chỉ đạo của Sở Tư pháp; đã ban hành và trình Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác, bám sát quy định của pháp luật, kế hoạch công tác và chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, của Sở Tư pháp, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Năm 2021, do tác động của thời tiết, lũ lụt, dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội nói chung và công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời từ Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các CBCCVC Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh nên công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo động lực phấn đấu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Hàng năm, theo chủ trương chung của cấp trên và sự kết nối chia sẻ giữa nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân, tổ công đoàn Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền, UBND huyện, xã trên địa bàn tỉnh thường xuyên về cơ sở quan tâm ủng hộ, hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cả về vật chất lẫn tinh thần, tích cực tư vấn pháp luật, TGPL, hướng dẫn phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở các địa phương trên địa bàn Quảng Nam.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Thông tư liên tịch 10), ngày 05/02/2021, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-HĐPHLN về việc triển khai hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021.
Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên là huyện biên giới cực Tây của Tổ quốc, là vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nhưng lại là vùng trọng yếu về quốc phòng, an ninh biên giới của đất nước. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tại Công văn số 4878/BTP-TGPL ngày 23/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc trợ giúp pháp lý (TGPL) cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chi nhánh TGPL số 05 đặt tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên xin chia sẻ vụ việc tư vấn liên quan đến bạo lực gia đình đã thực hiện.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Thông tư 10) quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng, ngày 13/01/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.