Bạo lực gia đình là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm, lên án và có các biện pháp xử lí thích đáng nhưng dường như nó không giảm mà còn dần hình thành nên các dạng bạo lực tồn tại ở các dạng hình thái khác nhau. Ở thời điểm hiện tại đối tượng của các hành vi bạo lực chủ yếu là phụ nữ và trẻ em – là những đối tượng yếu thế trong xã hội cần sự quan tâm và bảo vệ.
Trợ giúp pháp lý là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân.
Điện Biên nằm ở vị trí địa lý đặc biệt “có cột mốc ngã ba biên giới”, là địa phương nhận được nhiều sự quan tâm của Đàng và nhà nước thông qua nhiều chính sách khác nhau. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế về nhận thức pháp luật đã gây ra không ít những vụ việc vi phạm pháp luật. Trung tâm trợ pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên không những đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân mà còn tích cực tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
Trong ba hình thức trợ giúp pháp lý là tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật, thì tư vấn pháp luật tưởng chừng như đơn giản nhất so với hai hình thức còn lại. Tuy nhiên, tư vấn pháp luật không hề đơn giản như ta nghĩ. Bởi thời gian nghiên cứu ít, thông tin một chiều mang tính chủ quan của người yêu cầu, thiếu tài liệu chứng cứ liên quan và buộc người tư vấn phải đưa ra được phương án tốt nhất cho người được tư vấn lựa chọn. Nhưng khi người tư vấn đưa ra được phương án tốt nhất, thì quá trình truyền đạt nội dung công việc cần làm cho người được tư vấn hiểu là vấn đề then chốt, có tính quyết định đến chất lượng hiệu quả tư vấn. Việc truyền tải thông tin tư vấn gặp nhiều khó khăn như bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán, nhận thức hạn chế của người được tư vấn, các thuật ngữ pháp lý và đặc biệt là người khiếm thính.v.v.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết của Trung ương đã ban hành. Ngày 02 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 với các nội dung, hoạt động như sau:
Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện và ngày càng phát triển, số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều và thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nên việc người dân tiếp cận để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật từ đó xử sự các quan hệ xã hội cho phù hợp với pháp luật không phải dễ
Năm 2021 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 kéo dài, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải thực hiện dãn cách theo Chỉ thị 16/CT- CP của Thủ tướng Chính phủ, việc triển thực hiện các hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là Trung tâm) theo kế hoạch công tác năm 2021 còn gặp nhiều khó khăn. Dự báo trước tình hình dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, triển khai các hoạt động và đã đem lại một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước bảo đảm công lý, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đồng thời, đưa công tác TGPL đến gần với người dân hơn, quyền lợi được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.
Năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Trung tâm) đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua, chấm điểm thi đua theo chỉ đạo của Sở Tư pháp; đã ban hành và trình Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác, bám sát quy định của pháp luật, kế hoạch công tác và chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, của Sở Tư pháp, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Năm 2021, do tác động của thời tiết, lũ lụt, dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội nói chung và công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời từ Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các CBCCVC Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh nên công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo động lực phấn đấu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.