Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành Tổ chức Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022) và Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Long An năm 2022, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1022 ngày 04/4/2022 kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh như sau:
Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022, Công văn số 140/CTGPL-TC&QLCL ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật, ngày 15/4/2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức Hội nghị tập huấn khảo sát nạn nhân chất độc da cam và trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Công văn số 140/CTGPL-TC&QLCL ngày 25 thàng 3 năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam, Ngày Quốc tế người khuyết tật và các hoạt động theo Kế hoạch[i] của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.
Kết quả giám định và giám định lại được xem là một chứng cứ vô cùng quan trọng trong vụ án hình sự. Do đó, khi nhận thấy các cơ quan tiến hành tố tụng bỏ qua thủ tục giám định, hoặc kết quả giám định không đúng với sự thật khách quan của vụ án, người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định, hoặc giám định lại, giải quyết vụ án một cách khách quan, tuân thủ pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.
Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022), Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Trung tâm) đã tham mưu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022).
Bạo lực gia đình là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm, lên án và có các biện pháp xử lí thích đáng nhưng dường như nó không giảm mà còn dần hình thành nên các dạng bạo lực tồn tại ở các dạng hình thái khác nhau. Ở thời điểm hiện tại đối tượng của các hành vi bạo lực chủ yếu là phụ nữ và trẻ em – là những đối tượng yếu thế trong xã hội cần sự quan tâm và bảo vệ.
Trợ giúp pháp lý là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân.
Điện Biên nằm ở vị trí địa lý đặc biệt “có cột mốc ngã ba biên giới”, là địa phương nhận được nhiều sự quan tâm của Đàng và nhà nước thông qua nhiều chính sách khác nhau. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế về nhận thức pháp luật đã gây ra không ít những vụ việc vi phạm pháp luật. Trung tâm trợ pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên không những đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân mà còn tích cực tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
Trong ba hình thức trợ giúp pháp lý là tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật, thì tư vấn pháp luật tưởng chừng như đơn giản nhất so với hai hình thức còn lại. Tuy nhiên, tư vấn pháp luật không hề đơn giản như ta nghĩ. Bởi thời gian nghiên cứu ít, thông tin một chiều mang tính chủ quan của người yêu cầu, thiếu tài liệu chứng cứ liên quan và buộc người tư vấn phải đưa ra được phương án tốt nhất cho người được tư vấn lựa chọn. Nhưng khi người tư vấn đưa ra được phương án tốt nhất, thì quá trình truyền đạt nội dung công việc cần làm cho người được tư vấn hiểu là vấn đề then chốt, có tính quyết định đến chất lượng hiệu quả tư vấn. Việc truyền tải thông tin tư vấn gặp nhiều khó khăn như bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán, nhận thức hạn chế của người được tư vấn, các thuật ngữ pháp lý và đặc biệt là người khiếm thính.v.v.