Triển khai Kế hoạch số 180/KH-TGPL ngày 29/3/2024 về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 và hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, trong ngày 16/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với sự tham gia của 124 đại biểu là hội viên và đại diện gia đình có người khuyết tật là hội viên Hội Người khuyết tật thành phố Lạng Sơn.
Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 53/QĐ-BTP ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 và chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia. Hưởng ứng “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” (18/4), ngày 15/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang.
Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024 và hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/2024), ngày 16/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đợt trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên địa bàn các xã Mỹ Đức, Chiến Thắng, An Thái, An Thọ thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Hưởng ứng ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, từ ngày 09/4/2024 đến ngày 12/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới, Trung tâm nuôi dạy trẻ huyện Lệ Thủy, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa và xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật trợ giúp pháp lý nói riêng cho trẻ em khuyết tật và người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Trạch, với 387 người tham dự.
Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BTP ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024; Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, ngày 15/3/2024, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch số 41/KH-TTTGPL ngày 14/3/2024 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là Trung tâm) về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Nhân dịp kỷ niệm 26 năm “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” (18/4/1998-18/4/2024), tôi muốn chia sẻ niềm vui của một người khuyết tật đã từng vướng vào vòng lao lý và đã nhận được sự trợ giúp pháp lý miễn phí từ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận.
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 02/KH-TTTGPL ngày 29/01/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình về tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024.
Hiện nay, cả nước ta có khoảng trên 07 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số, trong đó có 58% là nữ; 28,3% là trẻ em; gần 29% là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Tính đến cuối năm 2023, đã có trên 03 triệu người khuyết tật được cấp giấy chứng nhận khuyết tật. Người khuyết tật đã mang trong mình những khiếm khuyết nhất định, không được hoàn toàn lành lặn như người bình thường. Từ đó, họ phải gánh chịu những khó khăn vất vả, thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc sống, và có khi còn phải chịu cả sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử từ cộng đồng.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, sáng ngày 02/4/2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL trên địa bàn tỉnh năm 2024.