Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 20/02/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 21/KH-TGPL ngày 24/4/2024 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 10/5/2024 đến ngày 21/5/2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 04 Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 150 người dân tham dự trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TGPL ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, ngày 14/5/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Ba Tơ. Hội nghị nhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung cho hơn 100 đại biểu tham dự gồm đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ba Tơ, Phòng Tư pháp huyện, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật,… và người dân sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Ba Tơ.
Ngày 26/4/2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng 153 Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng và Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, viên chức của Trung tâm và Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận.
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 8592/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Kế hoạch số 04/KH-TGPL ngày 28/12/2023 của Sở Tư pháp tỉnh về công tác Trợ giúp pháp lý năm 2024, trong hai ngày 09 và 10/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai, kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai và giới thiệu những điểm mới Luật đất đai năm 2024. Chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Ngà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Vừa qua, Sở Tư pháp và Công an tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-CAT ngày 11/4/2024 giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự được triển khai trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 31/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 23/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn và Chi hội Người khuyết tật huyện Yên Khánh tổ chức 06 Hội nghị truyền thông pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với khoảng 260 đại biểu tham dự.
Thực hiện Kế hoạch số 02/HĐPHLN-TGPL ngày 16/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2024 và Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện chính sách TGPL theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 19 đến ngày 23/4/2024, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) đã phối hợp với Công an huyện Gia Viễn và huyện Yên Mô tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin TGPL trong lĩnh vực hình sự cho hơn 160 đại biểu là: Điều tra viên, cán bộ điều tra và Công an xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Gia Viễn, Yên Mô.
Chiều ngày 17/4/2023, tại Hội trường tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh và Công an tỉnh triển khai ký kết thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 02/KH-TTTGPL ngày 29/01/2024 của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Bình về tổ chức các hoạt động TGPL theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024, ngày 15/4/2024,Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nho Quan và chính quyền địa phương tổ chức 02 Hội nghị truyền thông và TGPL cho hơn 130 đại biểu tham dự gồm đại diện Lãnh đạo UBND xã; Công chức tư pháp – Hộ tịch, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật,... và người dân ở thôn, xóm có nhu cầu TGPL trên địa bàn 02 xã Thanh Lạc và Quỳnh Lưu thuộc huyện Nho Quan.
Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2024, ngày 17 tháng 4 năm 2024 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý là Hội viên của các Câu Lạc bộ Người khuyết tật trên địa bàn các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long và thị xã Giá Rai.