Nhằm giúp cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) chất lượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân, sáng ngày 15/9, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận TGPL cho gần 200 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng; cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.
Triển khai Kế hoạch số 856/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Bến Tre về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật năm 2023 và Kế hoạch số 5319/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Tháng hành động về người cao tuổi năm 2023, Sở Tư pháp Bến Tre đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cho đối tượng được TGPL đặc thù năm 2023 (là người cao tuổi và người khuyết tật có khó khăn về tài chính).
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1918/BTP-TGPL ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tư pháp về thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quân, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; Công văn số 3194/UBND-NC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện các nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác đánh giá các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý đối với các công chức cấp xã, bí thư, trưởng ấp, tổ trưởng tổ hòa giải, các đoàn thể ở cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý, tăng cường khả năng thụ hướng dịch vụ pháp lý miễn phí.
Triển khai nội dung trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sáng ngày 28/8/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND xã Ba, huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm cho cán bộ thôn, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan đến hoạt động truyền thông TGPL cho người dân trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang.
Trong 02 ngày 10 và 11/8/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND huyện Định Hóa đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) cho hơn 400 đại biểu là Công an xã, Cán bộ Tư pháp –Hộ tịch và công chức Văn hóa –xã hội của 24 xã, thị trấn, Bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể ở các thôn thôn xóm, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện Định Hóa
Thực hiện kế hoạch số 08/KH-TGPL ngày 12/6/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2023, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp với UBND các xã A Vương, xã Dang tổ chức truyền thông ở cơ sở về TGPL theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ 90) phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2023
Thực hiện theo Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2023, ngày 10 tháng 8 năm 2023 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Vĩnh Long (Trung tâm) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Công văn số 347/CTGPL-CS&QLNV ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc hưởng ứng Ngày thương binh, liệt sĩ, Ngày Toàn dân Phòng chống mua bán người, Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam, Ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Ngày Vì người nghèo, Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam và ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 13/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong 02 ngày 02-03/8/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Hòa Bình, phòng Tư pháp thành phố Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu tổ chức 02 cuộc Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn Hòa Bình (tại Nhà văn hóa ấp Chùa Phật) và trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (tại Nhà văn hóa ấp Công Điền) cho 70 người dân tham dự.