Thực hiện Công văn số 140/CTGPL-TC&QLCL ngày 25/3/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý về hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật, ngày 18/4/2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
Hưởng ứng ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân và Người khuyết tật tại 6/6 xã, phường của thị xã Hồng Lĩnh.
Ngày 18/4/2022, tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm) phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên và UBND xã Tân Cương thực hiện Chương trình kỷ niệm Ngày người khuyết tật (NKT) Việt Nam (18/4) và Tư vấn pháp luật – Truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL).
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là chính sách trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta, đã được Bộ Chính trị Khóa VIII ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 28/6/2000. Để duy trì và phát huy công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, ngày 05/11/2012, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới (sau đây gọi là Chỉ thị số 20-CT/TW). Trên cơ sở đó, ngày 17/6/2013, Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, nhằm tạo điều kiện tốt nhất và từng bước đáp ứng nhu cầu về các quyền của trẻ em.
Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành Tổ chức Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022) và Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Long An năm 2022, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1022 ngày 04/4/2022 kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh như sau:
Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022, Công văn số 140/CTGPL-TC&QLCL ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật, ngày 15/4/2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức Hội nghị tập huấn khảo sát nạn nhân chất độc da cam và trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Công văn số 140/CTGPL-TC&QLCL ngày 25 thàng 3 năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam, Ngày Quốc tế người khuyết tật và các hoạt động theo Kế hoạch[i] của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.
Kết quả giám định và giám định lại được xem là một chứng cứ vô cùng quan trọng trong vụ án hình sự. Do đó, khi nhận thấy các cơ quan tiến hành tố tụng bỏ qua thủ tục giám định, hoặc kết quả giám định không đúng với sự thật khách quan của vụ án, người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định, hoặc giám định lại, giải quyết vụ án một cách khách quan, tuân thủ pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.
Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022), Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Trung tâm) đã tham mưu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022).