Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị Tập huấn về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền thông về trợ giúp pháp lý

10/07/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và các nhiệm vụ, hoạt động theo Chương trình mục tiêu quốc gia, sáng ngày 08/7/2024, tại tỉnh Quảng Bình, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền thông về trợ giúp pháp lý.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cho biết, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trợ giúp pháp lý “Nâng cao vai trò, tính chuyên nghiệp và chất lượng trợ giúp pháp lý, nhất là trong hoạt động tố tụng tư pháp”. Đây là lần đầu tiên nội dung về trợ giúp pháp lý được ghi nhận trong một Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 có đề ra nhiệm vụ: "Nâng cao vai trò, năng lực, tính chuyên nghiệp, chất lượng và tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá hệ thống trợ giúp pháp lý”. Do đó, việc tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền thông về trợ giúp pháp lý sẽ góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Hội nghị được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của giảng viên Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó trưởng khoa Phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các học viên là viên chức, người lao động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình.
 
Giảng viên Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó trưởng khoa Phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại Hội nghị, giảng viên Đinh Ngọc Sơn đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyển thông về trợ giúp pháp lý. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng của người thực hiện trợ giúp pháp lý và những người có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý. Các trợ giúp viên pháp lý, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã được phổ biến, trao đổi, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền thông về trợ giúp pháp lý, qua đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi họ có nhu cầu.
 
 
Các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

 Giảng viên Đinh Ngọc Sơn là người đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nội dung này đã sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả. Các đại biểu đã tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn để từ đó áp dụng tốt hơn những kỹ năng này trong công việc hàng ngày./.
Diệu Hương - Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »