Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, từ ngày 09/9/2019 đến 11/9/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp theo Quyết định số 34/QĐ-CTGPL ngày 31/8/2018 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác TGPL tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra) và Kế hoạch số 20/KH-CTGPL ngày 26/8/2019 của Cục TGPL. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.
Ngày 12/9/2019, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tham vấn Bộ Công cụ khảo sát, đánh giá nhận thức và hiểu biết về trợ giúp pháp lý của các đối tượng yếu thế. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, Trợ giúp viên pháp lý một số Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phía Bắc; đại diện Ủy ban dân tộc; đại diện Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Phụ nữ, Hội người khuyết tật, Hội Nông dân Hà Nội.
Ngày 14/8/2019, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. Tham dự Hội nghị có đại biểu là lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trợ giúp viên pháp lý, Đoàn Luật sư đến từ 9 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các thành viên Tổ soạn thảo.
Ngày 14/8, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo góp ý Bộ công cụ đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý. Bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, ông Tom Corrie, Tham tán thứ nhất Ban Hợp tác và Phát triển phái đoàn Liên minh Châu Âu EU và Tiến sĩ Catherine Phương, Trợ lý Trưởng Đại diện Thường trú UNDP đồng chủ trì Hội thảo.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 24/01/2019, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 31/07/2019, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Công an Thành phố Biên Hòa và Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 của Cụm Thi đua số III, ngày 24/7/2019, Cụm thi đua số III đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh và có hoạt động tri ân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (theo Kế hoạch số 15/KH-CTĐIII ngày 22/7/2019 và Quyết định số 32/QĐ-CTĐIII ngày 23/7/2019).