Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, trong hai ngày 21-22/12/2020, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức “Tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lýcho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình” nhằm mục tiêu tăng cường năng lực, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý, người làm công tác liên quan đến trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình.
Ngày 23/11/2020, tại thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá một số kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025. Mục đích quan trọng của hội thảo là lấy ý kiến góp ý của người thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Báo cáo đánh giá một số kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 để hoàn thiện dự thảo báo cáo, đặc biệt là đề xuất những giải pháp, phương hướng thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi trong buổi làm việc kiểm tra liên ngành về Trợ giúp pháp lý (TGPL) giữa Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành (HĐPHLN) về TGPL trong hoạt động tố tụng Trung ương và HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 19/11, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành (HĐPHLN) về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông.
Ngày 26/10/2020, trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Bộ Tư pháp phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn “Dự thảo tài liệu tập huấn về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và người khuyết tật”. Tài liệu được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường về năng lực, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý, người làm công tác trợ giúp pháp lý và những người quan tâm tới lĩnh vực trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình.
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CTGPL ngày 14/7/2020 của Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La và Quyết định số 37/QĐ-CTGPL về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La, trong hai ngày 29/7-30/7/2020, Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020 của Bộ Tư pháp, từ ngày 29/6/-30/6/2020, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Cục TGPL đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự .
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020, trong hai ngày 29-30/6/2020, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự cho người khuyết tật và tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020, trong ngày 09 và ngày 10/6/2020 tại thành phố Lạng Sơn, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự và Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.