Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTGPL ngày 26/5/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình, ngày 12/6/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình (Đoàn kiểm tra).
Thực hiện Kế hoạch Công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-BTP ngày 10/02/2023, ngày 18/5/2023, Cục TGPL đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 61/QĐ-CTGPL. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục TGPL.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 13/4/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình.
Để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Hàng năm, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính.
Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong hai ngày 23 và 24/02/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp thôn, buôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại 4 xã (xã Cư Ê Bur, Ea Kao, EaTu, Hòa Đông) thuộc thành phố Buôn Mê Thuột và huyện M’DRắk, tỉnh Đắk Lắk.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý. Ngày 10/11/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Nhằm mục đích triển khai có hiệu quả nội dung về TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngày 18/11/2022, tại Gia Lai, Cục TGPL tổ chức Hội nghị “Đánh giá, đề xuất giải pháp triển khai nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 18/11/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại xã A Dơk và xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.