Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2022, nhằm giúp người dân ở những vùng sâu, vùng xa biết về trợ giúp pháp lý cũng như nắm bắt được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân, từ ngày 07 - 09/9/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức đoàn truyền thông về chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý tại các huyện Trà Bồng, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đại Lộc, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ Tư pháp, trong hai ngày 18 và 19/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại huyện Vị Thuỷ và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu là trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…) và người có uy tín trong cộng đồng ở các ấp trên địa bàn hai huyện.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 18/08/2022, tại tỉnh Hậu Giang, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản.
Ngày 15/8/2022, trong khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Tài liệu hướng dẫn xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 và Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 (ban hành theo Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng), ngày 04/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng.
Trong hai ngày 04 và 05/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý tại cơ sở tại tỉnh Phú Yên (xã An Định, xã An Ninh Tây và xã An Mỹ, huyện Tuy An). Mỗi điểm mời cán bộ Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn, cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên của 5-6 xã lân cận.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 27/6/2022, tại tỉnh Bắc Kạn, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự với nội dung: “ Pháp luật về đất đai, tranh chấp đất đai và kỹ năng tham gia tố tụng trong tranh chấp đất đai”
Thực hiện Kế hoạch Công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 23/06/2022, Cục TGPL đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 22/QĐ-CTGPL và Kế hoạch kiểm tra số 06/KH-CTGPL ngày 13/6/2022 của Cục TGPL tại tỉnh Lào Cai. Đoàn công tác do đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà – Phó Cục trưởng Cục TGPL làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục TGPL
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2022, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EU JULE), nhằm trang bị kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời lấy ý kiến trực tiếp của người thực hiện trợ giúp pháp lý một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bộ tài liệu tập huấn giảng viên nguồn về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên cơ sở tài liệu hướng dẫn xây dựng năm 2020, trong hai ngày 23 và 24/6/2022, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức buổi tập huấn thử đối với tài liệu trên tại thành phố Lào Cai.