Thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định 463/QĐ-HĐPH ngày 22/3/2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), từ ngày 31/3 đến ngày 01/4/2016, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (Hội đồng) tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang (Đoàn kiểm tra).
Trong 2 ngày 28 và 29/3, với sự hỗ trợ của một số tổ chức Liên hợp quốc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp pháp lý. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đến dự, phát biểu khai mạc Hội thảo cùng sự tham dự của nhiều đại biểu trong nước và quốc tế. 
Trong các ngày 25 và 27/11/2015, Quốc hội đã thông qua các Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (2015). Theo nội dung các Bộ luật, luật nêu trên thì quyền được trợ giúp pháp lý (miễn phí) trong tố tụng đã được bảo đảm.