Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025” tại Bình Định. Đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì Hội nghị."
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, ngày 17/08/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân và Hội nghị bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là các Hội nghị) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại 04 xã, thị trấn: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” tại Bình Định. Đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì Hội nghị.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Ngày 04/8/2023 tại tỉnh Bình Thuận, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hành chính và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình dành cho người làm công tác trợ giúp pháp lý.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý của các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BTP ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 (Quyết định số 2808/QĐ-BTP ngày 27/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), sáng ngày 29/12/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 tại Học viện Tư pháp. Mục đích của kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý là tuyển chọn người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt là kỹ năng tranh tụng trước Tòa án đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trợ giúp viên pháp lý trong giai đoạn hiện nay, khẳng định được vị trí, vai trò của Trợ giúp viên pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, người có công với cách mạng và nhóm những người yếu thế khác.