Ngày 5/7 vừa qua, thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung đến với đông đảo người dân trong xã hội.
Ngày 28/6 vừa qua, thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung đến với đông đảo người dân trong xã hội.
Qua theo dõi thông tin báo chí về hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Ngày 23/6 vừa qua, thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung đồng thời thực hiện khảo sát về nhu cầu tập huấn về trợ giúp pháp lý tại một số xã và thị trấn tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý, được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có người bị bị hại, người bị buộc tội là các đối tượng được trợ giúp pháp lý được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Ngày 12/6/2023, tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị “Đánh giá, đề xuất giải pháp triển khai nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.
Hiện nay, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm về tình trạng xâm hại trẻ em được xã hội quan tâm.
Qua theo dõi thông tin báo chí về hoạt động trợ giúp pháp lý trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, đầu tháng 6 vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là Hội nghị tập huấn) nhằm tạo cầu nối tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý đồng thời thực hiện khảo sát về nhu cầu tập huấn về trợ giúp pháp lý tại các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Tháp Mười và Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp.