Năm 2022, mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của Trung ương và sự vào cuộc của chính quyền, tư pháp địa phương trong việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bài viết xin điểm lại những dấu mốc nổi bật về kết quả, vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2022 như sau:
Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ; Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật được tổ chức thành công; Lần đầu có chức danh Trợ giúp viên pháp lý hạng I và người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân trong toàn quốc... là những sự kiện nằm trong top sự kiện nổi bật ngành Tư pháp năm 2022.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có bị hại/bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh hoặc cử Trợ giúp viên pháp lý để bảo chữa/ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có bị hại/bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh hoặc cử Trợ giúp viên pháp lý để bảo chữa/ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt một số vụ việc bức xúc, gây xôn xao trong dư luận xã hội và đã được các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Thuận, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động tiếp cận vụ việc người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt một số vụ việc bức xúc, gây xôn xao trong dư luận xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bình Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý. Ngày 10/11/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Nam Định chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.