Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Qua theo dõi thông tin báo chí trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã phát hiện ra nhiều vụ án gây phẫn nộ, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận mà người gây ra những tổn hại cho các em nhỏ lại là những người lớn đều có năng lực hành vi, nhận thức rõ ràng. Những hành vi họ gây ra cho các em là những hành vi đáng báo động về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự văn hóa – xã hội trong cộng đồng.
Tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay đang không ngừng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội. Điền hình trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm có nạn nhân là các đối tượng được trợ giúp pháp lý qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.
Trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có bị hại/bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp cận, xác minh hoặc cử Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa/ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Ngày 5/7, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp ủy viên Hội đồng, các đồng chí đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Độ tuổi chưa thành niên là độ tuổi đang được giáo dục cơ bản về nhận thức, ý thức, đạo đức, trong đó có ý thức chấp hành pháp luật. Ở độ tuổi này, thanh thiếu niên phát triển nhanh chóng về thể chất nhưng về tâm, sinh lý có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi có tính chất bộc phát, thiếu sự điều khiển của lý trí, có thể dẫn đến hành vi phạm tội. Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có bị can, bị hại đều là người chưa thành niên, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Tình trạng bạo hành, dâm ô trẻ em đã và đang gia tăng đến mức báo động. Đó không còn là chuyện của một gia đình mà là câu chuyện của toàn xã hội. Qua theo dõi thông tin báo chí trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có nạn nhân là các đối tượng được trợ giúp pháp lý, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.
Ngày 07/6/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.