Trẻ em chính là tương lai của đất nước, vì vậy các em cần được lớn lên trong môi trường xã hội an toàn, được pháp luật bảo vệ. Có thể nói, hiện nay vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn nạn nhức nhối gây bức xúc trong dư luận xã hội bởi lẽ trẻ em trong bất kỳ xã hội nào cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất và cần được bảo vệ. Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân thể hiện sự quan tâm và thương yêu các em.
Trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có nạn nhân là các đối tượng được trợ giúp pháp lý qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp cận, xác minh, cử Trợ giúp viên pháp lý vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong tuần vừa qua (từ 16/05 đến 20/05/2022), Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm TGPL nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Ngày 09 tháng 5 năm 2022 Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp có Công văn số 208/CTGPL-TC&QLCL về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi; Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thương binh, liệt sĩ và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tích cực tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý.
Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong tuần vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ động tiếp cận người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có nạn nhân là trẻ em qua theo dõi thông tin báo chí, đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp cận, xác minh, cử Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có đối tượng và nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên phạm tội đã được các Trung tâm TGPL tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời cho họ.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có đối tượng và nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên phạm tội đã được các Trung tâm TGPL tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời cho họ.
Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong những ngày vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có đối tượng và nạn nhân là trẻ em đã được các Trung tâm TGPL tiếp cận, xác minh, cử người thực hiện TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời cho họ.