Hậu Giang: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng.

23/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ Tư pháp, trong hai ngày 18 và 19/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại huyện Vị Thuỷ và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu là trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…) và người có uy tín trong cộng đồng ở các ấp trên địa bàn hai huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự được nghe Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý nêu các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý và giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; mục đích, ý nghĩa của trợ giúp pháp lý, người thuộc diện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, sự tham gia của cán bộ chi hội đoàn thể trong công tác phối hợp với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý,…
 
Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý tại Hội nghị
 
Hội nghị nhận được sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của các đại biểu. Nhiều đại biểu đã chủ động phát biểu, đặt câu hỏi cho Báo cáo viên, trao đổi tìm hiểu thêm thông tin và lưu lại thông tin về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang để liên lạc khi cần giới thiệu cho người dân tại địa phương.
 
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, từ đó, nâng cao hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho các trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại hai huyện Vị Thuỷ và Châu Thành A, góp phần truyền đạt thông tin về trợ giúp pháp lý cho người dân địa phương khi có nhu cầu.

Ngoài ra, Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hiểu biết và khả năng tiếp cận chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý của các trưởng ấp, người có uy tín và khảo sát  nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho các cán bộ chi hội đoàn thể tại hai huyện Vị Thuỷ và Châu Thành A nhằm giúp đánh giá khả năng tiếp cận với cũng như nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng pháp luật trợ giúp pháp lý nói riêng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung cho các đối tượng được khảo sát.
 
Một số hình ảnh tại các buổi Hội nghị
 
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại Hậu Giang diễn ra trong bầu không khí sôi nổi. Hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết về quyền được trợ giúp pháp lý và cách thức liên hệ với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho các đối tượng được tập huấn là các trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng, góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý tới gần hơn nữa người dân tại địa phương./.
Trung tâm thông tin dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý.

Xem thêm »