Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý tại cơ sở tại Phú Yên

09/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong hai ngày 04 và 05/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý tại cơ sở tại tỉnh Phú Yên (xã An Định, xã An Ninh Tây và xã An Mỹ, huyện Tuy An). Mỗi điểm mời cán bộ Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn, cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên của 5-6 xã lân cận.

Các đại biểu tham dự được nghe giới thiệu những thông tin về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý: mục đích, ý nghĩa của trợ giúp pháp lý, người thuộc diện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục tục trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch, cán bộ các hội, đoàn thể trong công tác phối hợp với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, những kết quả nổi bật của hoạt động trợ giúp pháp lý,… Qua hội nghị, các đai biểu tham dự đã hiểu trợ giúp pháp lý là gì, những việc mà trợ giúp pháp lý có thể giúp đỡ cho người dân. Nhiều đại biểu đã chủ động trao đổi tìm hiểu thêm thông tin và lưu lại thông tin về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên để liên lạc khi cần hoặc giới thiệu cho người dân tại địa phương.
 

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức pháp luật hữu ích về trợ giúp pháp lý, cơ chế, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý. Từ đó, tăng cường sự kết nối tại cộng đồng, nâng cao hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho người có uy tín trong cộng đồng, tạo cầu nối gần gũi, tin cậy giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, giúp người dân thụ hưởng quyền được trợ giúp pháp lý đã được pháp luật ghi nhận, hạn chế đối đa việc người dân bị bỏ lỡ cơ hội được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.
 

 
Tuyết Minh - Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Xem thêm »