Tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Phú Yên

09/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 và Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 (ban hành theo Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng), ngày 04/8/2022, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng.

Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Yên; Thành viên HĐPH liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Phú Yên; Đại diện Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên; Công an tỉnh Phú Yên; Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên và một số luật sư thực hiện TGPL, Trợ giúp viên pháp lý, người tập sự TGPL; chuyên viên TGPL.
 

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên là đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính Bộ Công an, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp  đã trao đổi, chia sẻ với các đại biểu những nội dung như: Một số nội dung của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng; kết quả công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng sau gần 4 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10. Các báo cáo viên cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 10 và kết hợp giải đáp (việc cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp án chỉ định, trách nhiệm cung cấp biểu mẫu trợ giúp pháp lý, lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người bảo vệ quyền lợi cho người bị tố giác….). Tại Hội nghị, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại tỉnh Phú Yên cũng đã chia sẻ những kết quả trong công tác phối hợp tại địa phương, đa số các ý kiến đánh giá công tác phối hợp đã thực hiện cơ bản theo Thông tư liên tịch số 10.
Đặc biệt, trong quá trình tập huấn, các đại biểu cũng tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi và có sự tương tác với báo cáo viên về những vấn đề xảy ra trên thực tế, những tình huống cụ thể liên quan đến phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Phú Yên.

 

Hội nghị tập huấn đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hiểu rõ trách nhiệm phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; giúp người tham gia tập huấn hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, các đối tượng thuộc diện được TGPL, giấy tờ chứng minh là người được TGPL và phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước trong việc thông báo, xác minh đối tượng thuộc diện TGPL, chuyển gửi, giới thiệu vụ việc TGPL…; nâng cao hiệu quả phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Phú Yên qua đó giúp người được TGPL là người bị buộc tội, đương sự, bị hại được tiếp cận sớm với TGPL, không bị bỏ lỡ cơ hội được TGPL.

Xem thêm »