Lãnh đạo Bộ Tư pháp gặp mặt báo chí trước thềm Xuân Canh Tý 2020Lãnh đạo Bộ Tư pháp gặp mặt báo chí trước thềm Xuân Canh Tý 2020Lãnh đạo Bộ Tư pháp gặp mặt báo chí trước thềm Xuân Canh Tý 2020Lãnh đạo Bộ Tư pháp gặp mặt báo chí trước thềm Xuân Canh Tý 2020
Hàn Quốc là một nước công nghiệp mới (NIC) ở Châu Á có tổng thu nhập quốc nội (GDP) đứng thứ 4 ở Châu Á, đứng thứ 11 thế giới (năm 2018). Hàn Quốc bao gồm 16 đơn vị hành chính là thủ đô Seoul, 06 thành phố trực thuộc Trung ương và 09 tỉnh.
Ailen là một nước có quy mô dân số nhỏ nhưng có hệ thống trợ giúp pháp lý khá phát triển, có hệ thống trợ giúp pháp lý dân sự và trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự riêng. Trong quá trình phát triển hệ thống Ailen luôn nỗ lực ứng dụng những công nghệ mới giúp việc thực hiện trợ giúp pháp lý cũng như vận hành, quản lý hệ thống nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực và thời gian.