Năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tiền Giang (Trung tâm), đã tham mưu giúp Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 11); kiện toàn lại thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành và tổ chức thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 32/KH-HĐPHLN ngày 17/12/2013 của Hội đồng Phối hợp liên ngành tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11.
Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, ngày 07/11/2014, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân xã Khánh Đông.
Nông thôn là nơi sinh sống của một bộ phận dân cư chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nước ta hiện nay vẫn là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân cư đang sống ở nông thôn. Phát triển nông nghiệp nông thôn đã, đang và sẽ còn là mối quan tâm hàng đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là: “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”
Chiều 29/10/2014, Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng) tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả trong năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư và Tổ giúp việc. Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
Thực hiện Công văn số 433/CTGPL-NV ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang phối hợp Đoàn luật sư tỉnh Hậu Giang, Phòng Tư pháp Châu Thành A, Hội Luật gia huyện Châu Thành A, Ủy ban nhân dân xã Trường Long A tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A .
Thực hiện chương trình công tác Năm 2014 và Quyết định 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong 4 ngày 3, 4 /10/2014 và 9,10/10/ 2014 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang đã tiến hành tổ chức mở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật mới cho các thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý thuộc 6 huyện nghèo tại hai địa điểm là huyện Hoàng Su Phì và huyện Mèo Vạc.
Thực hiện chương trình công tác Năm 2014 và Quyết định 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong 4 ngày 3, 4 /10/2014 và 9,10/10/ 2014 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang đã tiến hành tổ chức mở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật mới cho các thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý thuộc 6 huyện nghèo tại hai địa điểm là huyện Hoàng Su Phì và huyện Mèo Vạc.
Ngày 07/10/2014, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng từ tháng 8/2013 đến nay. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hồ Ngọc Được, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng.
Ngày 07/10/2014, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng từ tháng 8/2013 đến nay. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hồ Ngọc Được, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Tư pháp, sáng ngày 24 tháng 10 năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2014 và triển khai một số văn bản pháp luật cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang