Ngày 21/3/2014, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 tại Hội trường Câu lạc bộ hưu trí TP. Biên Hoà có hơn 80 đại biểu tham dự là Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên TGPL là luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, các tổ chức Hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Văn Châu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nguời lao động; lồng ghép phổ biến các nội dung của Nghị quyết trong các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các đợt trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc giảm nghèo nhanh và bền vững tại 06 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh của các cấp, các ngành.
Ngày 01/04/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2020.
Ngày 25/2/2014 tại thành phố Long Xuyên, Hội đồng Phối hợp liên ngành (PHLN) về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT/BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/07/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao
Thực hiện Kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt, trong 03 tháng đầu năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Cục Trợ giúp pháp lý cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể viên chức tại đơn vị và sự cộng tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành ở địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả như sau:
Triển khai Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020, ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND và Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, để cụ thể hóa Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 25/6/2013 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-TGPL về việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2013. Qua một năm thực hiện đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
Trong những năm qua, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Thái Bình đã được các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.