Vừa qua, Bộ Công an đã có văn bản số 481/BCA-V03 ngày 17/02/2020 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT). Nhiều ý kiến chỉ đạo trong văn bản số 481/BCA-V03 đã đi đúng trọng tâm về công tác phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và có giá trị trong việc thúc đẩy công tác phối hợp giữa Công an và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhằm mục đích cung cấp thông tin đầy đủ và thuận lợi tới Quý Cơ quan, Tổ chức và quý Đọc giả, kể từ ngày 16/3/2020, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp sử dụng giao diện Website mới https://tgpl.moj.gov.vn
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt (Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020), ngày 04/03/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Giấy mời số 05/GM – CTGPL mời Quý cơ quan tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 13/3/2020.
Qua theo dõi tình hình cập nhật và triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống), trong kỳ từ 01/01/2020 đến 12/02/2020, đã có 54/63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố cập nhật thông tin việc/vụ việc TGPL thụ lý lên Hệ thống (Số liệu cụ thể ở file đính kèm).
Theo báo cáo thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019 của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 10 Trợ giúp viên pháp lý thực hiện được số lượng vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 31/10/2019 gồm những ông/bà có tên sau đây:
Thực hiện Luật TGPL 2017, Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1019/QĐ-TTg), Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật (sau đây viết tắt là Quyết định số 1100/QĐ-TTg), ngày 31/12/2019 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 (kèm theo Quyết định số 3222 /QĐ-BTP ngày 31/12/2019).
Thời gian gần đây, Cục Trợ giúp pháp lý nhận được phản ánh của một số Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/ thành phố về việc một số người tự xưng là cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý liên hệ qua điện thoại đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý,...