Theo báo cáo thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019 của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 10 Trợ giúp viên pháp lý thực hiện được số lượng vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 31/10/2019 gồm những ông/bà có tên sau đây:
Thực hiện Luật TGPL 2017, Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1019/QĐ-TTg), Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật (sau đây viết tắt là Quyết định số 1100/QĐ-TTg), ngày 31/12/2019 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 (kèm theo Quyết định số 3222 /QĐ-BTP ngày 31/12/2019).
Thời gian gần đây, Cục Trợ giúp pháp lý nhận được phản ánh của một số Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/ thành phố về việc một số người tự xưng là cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý liên hệ qua điện thoại đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý,...
Ngày 31/12/2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương đã ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 (kèm theo Quyết định số 3224/QĐ-HĐPH ngày 31/12/2019).
Thực hiện kế hoạch truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý, trong thời gian qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Qua theo dõi tình hình cập nhật và triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống), trong tuần từ 19/12/2019 đến 25/12/2019, đã có 46/63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố cập nhật thông tin việc/vụ việc TGPL thụ lý lên Hệ thống (Số liệu cụ thể ở file đính kèm)
Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2019, trong thời gian qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cù Thu Anh về kết quả 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.