Công văn số 1179/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

18/07/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban hành kèm theo Quyết định này "Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công"

Chi tiết xem tại file đính kèm 

File đính kèm:

Xem thêm »