Phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Bộ “Mô hình trợ giúp pháp lý trong xu hướng xã hội dịch vụ công” và Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức cuộc Toạ đàm, khảo sát về công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày 05-06/5/2014.
Được sự nhất trí của lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý, từ ngày 8 đến ngày 9/5/2014 tại thị trấn SaPa, tỉnh Lào Cai Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự và dân sự nâng cao cho 80 học viên là các Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên là luật sư thuộc 15 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc.
Chiều ngày 17/02, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 17/01, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý (Chiến lược) ở Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chiến lược và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trong toàn quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chủ trì Hội nghị
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-HĐPH ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), ngày 09/12/2013, Đoàn kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng đã kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Quảng Bình (Đoàn kiểm tra).
Được sự nhất trí của lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý, từ ngày 6- 7/12/2013, tại thành phố Cà Mau, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng giải quyết các vụ việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi và giải quyết khiếu nại về đất đai cho 70 học viên là Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên pháp lý thuộc 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu long.
Công tác cải cách hành chính luôn được Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm. Trong 09 tháng đầu năm 2013, công tác cải cách hành chính được Cục thực hiện trong các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hoạt động điều hành của bộ máy, trong đó tập trung vào cải cách thể chế.
Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-BTP ngày 02/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), Đoàn khảo sát liên ngành do ông Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn và các thành viên: Ông Âu Danh Lâm – Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, Bà Lê Thị Thanh Hà – Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã làm việc tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Nam từ ngày 13 - 15/8/2013.