Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân

05/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023, nhằm giúp người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ chi hội đoàn thể, người dân ở những vùng sâu, vùng xa biết về trợ giúp pháp lý cũng như nắm bắt được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân, vào ngày 21/4/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị tăng thu hút sự tham gia đông đảo của người dân sinh sống trên địa bàn.

Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý và Luật sư đã giới thiệu về chính sách trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung giới thiệu cụ thể từng diện đối tượng được trợ giúp pháp lý, giấy tờ chứng minh của từng diện đối tượng, quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, cách thức liên hệ để người dân yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, người dân cũng được giới thiệu những nội dung cơ bản của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025) với những mục tiêu, dự án mà người dân được thụ hưởng, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý.

Có thể thấy đây là lực lượng nóng cốt ở cơ sở, gần với người dân nhất và được người dân tin tưởng, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên việc cung cấp kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho lực lượng này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và kịp thời giới thiệu người dân đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm để yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật.
Tại Hội nghị các báo cáo viên cũng có những trao đổi, hướng dẫn, ví dụ minh họa cụ thể để người tham dự hình dung được rõ hơn những quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý trên thực tiễn, từ đó, dễ dàng tiếp cận và sử dụng quyền được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Thông qua Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dâncũng góp phần đẩy mạnh việc phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý từ đó kịp thời giới thiệu người dân tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

Người tham dự tại Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân đều đánh giá cao ý nghĩa của công tác truyền thông khảo sát của Cục Trợ giúp pháp lý và mong muốn được tiếp cận nhiều hơn nữa về chính sách trợ giúp pháp lý để người dân trên địa bàn nắm rõ được chính sách trợ giúp pháp lý cũng như các chính sách mà Đảng và Nhà nước đối với người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng,… và những người yếu thế khác.
 Huỳnh Đức - Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL

 

Xem thêm »