Công văn số 5008/BTP-TGPL V/v ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022

18/07/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2022

Chi tiết xem tại file đính kèm 

File đính kèm:

Xem thêm »