Quyết định số 572/QĐ-BTP Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

18/07/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Chi tiết xem tại file đính kèm 

File đính kèm:

Xem thêm »