Nâng cao chất lượng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý

09/01/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2020 (TGPL) diễn ra ngày 02/01/2020. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác trợ giúp pháp lý

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục TGPL  cho biết, công tác TGPL năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực sau một thời gian triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025. Theo đó, hoạt động TGPL lấy người được TGPL làm trung tâm, chú trọng vào chất lượng vụ việc. Công tác TGPL đã khẳng định được việc đổi mới là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế và bản chất của TGPL. Đặc biệt là sau khi Luật TGPL năm 2017 được ban hành và triển khai thực hiện, công tác TGPL đã đi vào ổn định và phát triển. 

Riêng công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng có chuyển biến rõ rệt. Hoạt động tham gia tố tụng của người thực hiện TGPL được nhiều cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương đánh giá cao. Vụ việc tham gia tố tụng nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Các Trợ giúp viên pháp lý ngày càng khẳng định được uy tín và được cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu tham gia nhiều vụ án quan trọng...

Đồng chí Nguyễn Thị Hường cũng cho biết thêm, hiện nay, có 33 tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL  với 11 Sở Tư pháp, 161 tổ chức đăng ký tham gia TGPL với 27 Sở Tư pháp; có 645 Trợ giúp viên pháp lý thuộc 63 Trung tâm TGPL nhà nước, 572 Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với 54 Trung tâm TGPL; toàn quốc có 145 Chi nhánh TGPL thuộc 40 Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, các công tác khác của Cục cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng có chuyển biến về chất

Đánh giá cao kết quả công tác TGPL năm 2019, các đại biểu tham dự Hội nghị đưa ra nhiều ý kiến cũng như giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và hướng tới mục tiêu lấy con người làm trung tâm của mọi hoạt độngTGPL. Đồng chí Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm TGPL thành phố Hà Nội cho biết, TGPL trong hoạt động tố tụng có chuyển biến rõ nét, nếu như năm 2016 chỉ thực hiện được 300 vụ việc thì sau 3 năm đã thực hiện được hơn 600 vụ. Đồng chí cho rằng, Luật TGPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác TGPL phát triển, nhất là việc chuyển hướng sang tham gia hoạt động tiến hành tố tụng. Đưa ra các kiến nghị, đồng chí Tú Anh đặc biệt đề nghị Lãnh đạo Bộ và Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tiếp tục quan tâm và có sự chỉ đạo quyết liệt hơn, đưa ra các giải pháp để hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ngày càng phát huy hiệu quả.

Cho rằng TGPL trong hoạt động tố tụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TGPL là hai điểm mới và sáng tạo, đồng chí Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cho rằng, công tác TGPL đã thực sự chuyển biến về chất. Để trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đạt được nhiều kết quả, đồng chí đề nghị Cục TGPL tiếp tục nghiên cứu giải pháp để thu hút được nhiều luật sư tham gia hơn.

Thu hút các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước có năng lực tham gia TGPL

Nhất trí với các ý kiến tại Hội nghị cho rằng công tác TGPL năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng nhấn mạnh vẫn còn tình trạng thụ động trong TGPL, sau rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhưng đối tượng được TGPL tìm đến với các Trung tâm TGPL còn chưa được như mong muốn. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Cục TGPL cần xác định rõ các tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời; có cơ chế để thu hút rộng rãi cá nhân, tổ chức có năng lực ngoài nhà nước tham gia TGPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng thực chất hơn để tư vấn, trả lời, hỗ trợ người dân kịp thời. Bên cạnh đó, các Trợ giúp viên pháp lý phải nâng cao tính tích cực, chủ động trong thực hiện hoạt động TGPL.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định công tác TGPL năm vừa qua có những đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Bộ, ngành. Năm 2020, Bộ trưởng đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế liên quan tới công tác TGPL; đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo chuyển biến trong công tác TGPL.

Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy tinh thần tự giác học tập, trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu cần tiến hành đánh giá sơ kết việc thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm nhân lực, chi phí; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, xây dựng định hướng lâu dài trong hợp tác quốc tế về TGPL…

Nguồn: https://moj.gov.vn

 

Xem thêm »