Giới thiệu văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

23/07/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết vui lòng xem ở tệp đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »