Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ

02/03/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt (Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/2/2020), từ ngày 25/02/2020 đến ngày 27/02/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ theo Quyết định số 11/QĐ-CTGPL ngày 17/02/2020 và kế hoạch số 04/KH-CTGPL ngày 17/02/2020 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL).

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.

Trong thời gian làm việc tại 03 địa phương, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nướccác tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ báo cáo về thực trạng triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; việc quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước;kết quả huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động TGPL; kết quả thực hiện vụ việc TGPL trong năm2019… và những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TGPL.

Kiểm tra công tác TGPL tại Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL NN TP Hồ Chí Minh

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp cụ thể những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nướctại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đi sâu vào kiểm tra về công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn cũng như trách nhiệm của các ngành thành viên trong công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn đã ghi nhận những kết quả trong công tác TGPL mà Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơđã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời đáp ứng nhu cầu TGPL của người được TGPL; Sở Tư pháp với tư cách là thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL đề nghị các ngành thành viên chỉ đạo các cơ quan, cá nhân thuộc ngành mình triển khai có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng như: tăng cường tập huấn về kiến thức TGPL cho người tiến hành tố tụng; nâng cao cơ chế và hiệu quả phối hợp trong TGPL, trong đó có việc giải thích quyền của người được TGPL, thông báo, thông tin về TGPL bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TGPL trong hoạt động tham gia tố tụng.

Kiểm tra công tác TGPL tại Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL NN tỉnh An Giang

Đoàn kiểm tra cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế mà Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ cần khắc phục trong thời gian tới như: tăng cường công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng để các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc thông báo, thông tin cho Trung tâm TGPL nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, các cơ quan tiến hành tố tụng coi hoạt động TGPL là nhiệm vụ của ngành mình; tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân; chủ động, phát triển đội ngũ người thực hiện TGPL trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu TGPL của người được TGPL...

Kiểm tra công tác TGPL tại Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL NN tỉnh Cần Thơ

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước của 03 tỉnh, thành phố đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra về các thiếu sót, hạn chế cần khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới./.

Hà Lê - Văn phòng Cục

 

 

 

Xem thêm »