Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La

02/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CTGPL ngày 14/7/2020 của Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La và Quyết định số 37/QĐ-CTGPL về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La, trong hai ngày 29/7-30/7/2020, Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La.

Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước báo cáo về thực trạng việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC) và những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Đoàn cũng nghe các ý kiến đại diện cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh (Tòa án, Viện kiểm sát, Công an) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp cụ thể những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La. Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý đã được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2020. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đi sâu vào kiểm tra về công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn cũng như trách nhiệm của các ngành thành viên trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

(Đoàn công tác làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Sơn La)
Tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn đã ghi nhận những kết quả trong công tác trợ giúp pháp lý mà Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những việc mà Sở Tư pháp tỉnh Sơn La cần tập trung triển khai có hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; Sở Tư pháp với tư cách là thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý đề nghị các ngành thành viên chỉ đạo các đơn vị, cá nhân ngành mình triển khai có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC như: tăng cường tập huấn các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nâng cao hiệu quả phối hợp trong trợ giúp pháp lý trong đó có việc giải thích quyền của người được trợ giúp pháp lý, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tham gia tố tụng; có kế hoạch kiểm tra liên ngành đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý cũng như hiệu quả hoạt động phối hợp...

(Đoàn công tác làm việc với Trung tâm TGPLNN tỉnh Sơn La)
Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Sơn La cần khắc phục trong thời gian tới như: tăng cường công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng để các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc thông báo, thông tin cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân; chủ động, phát triển đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý...Tại các buổi làm việc, đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng, Trưởng đoàn đã trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.
Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra về những vấn đề cần khắc phục, phát huy kết quả đã đạt được góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới./.
                                                                                                                                                                                                        Hà Lê - Văn phòng Cục
 
 
 

Xem thêm »