Ninh Bình: Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nho Quan

23/04/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 09/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và Kế hoạch số 01/KH-TTTGPL ngày 29/01/2024 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình về việc triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Từ ngày 09 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nho Quan và chính quyền địa phương tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền pháp luật và TGPL cho hơn 900 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ Công chức Tư pháp – Hộ tịch, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện Nho Quan, gồm các xã: Thạch Bình, Phú Sơn, Cúc Phương, Kỳ Phú, Yên Quang, Văn Phương, Phú Long, Quảng Lạc và xã Xích Thổ.

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình và Phòng Tư pháp huyện Nho Quan đã tiến hành phổ biến những nội dung cơ bản của Luật TGPL năm 2017; các chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2024. Đồng thời, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, giải đáp trực tiếp các vướng mắc của người dân xảy ra trong cuộc sống hàng ngày liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình,…; tiến hành cấp phát miễn phí hơn 900 bản cẩm nang TGPL cho người dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã đổi mới hình thức thay vì phát tài liệu in thông tin trên giấy bằng hình thức in thông tin địa chỉ của Trung tâm và các diện người thuộc diện được TGPL trên hình móc khoá để người dân dễ dàng tiếp cận.
 
(ảnh: Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý)

Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật và TGPL đã giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mình; góp phần thực hiện tốt các chính sách, nhất là chính sách TGPL cho người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình./.
Ninh Thị Hà - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Ninh Bình

Xem thêm »