Vĩnh Phúc: Kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Vĩnh Tường và huyện Sông Lô

11/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Thông tư)

Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng do đồng chí Nguyễn Tuấn An – Phó giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên tham gia đoàn còn có các đồng chí đại diện cho Công an tỉnh; Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Trung tâm TGPL cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng (Hội đồng) tiến hành kiểm tra công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng tại Công an huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Sông Lô; Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Tường, Tòa án Nhân dân huyện Sông Lô; Viện kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Tường, Viện kiểm sát Nhân dân huyện huyện Sông Lô (các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Vĩnh Tường và huyện Sông Lô).
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã được nghe các cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Vĩnh Tường, huyện Sông Lô báo cáo kết quả phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Qua báo cáo của các đơn vị được kiểm tra đều khẳng định quá trình phối hợp thực hiện TGPL theo quy định của Thông tư liên tịch số 10 và luật Trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Vĩnh Tường, huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả quan trọng.
Tại Công an huyện Vĩnh Tường đã giải thích quyền và nghĩa vụ cho 63 người là người được TGPL thực hiện đăng ký bào chữa cho 63 lượt người thực hiện TGPL; tại Công an huyện huyện Sông Lô đã giải thích quyền và nghĩa vụ cho 25 người là người được TGPL thực hiện đăng ký bào chữa cho 25 lượt người thực hiện TGPL. Tại Viện kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã giải tích cho 69 người là người được TGPL; Tại Viện kiểm sát Nhân dân huyện Sông Lô đã giải tích cho 25 người là người được TGPL. Tại Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã giải thích và hướng dẫn cho 50 người là người được TGPL trong đó có thực hiện đăng ký bào chữa cho 02 lượt người thực hiện TGPL, đăng ký bảo vệ quyền lợi cho 09 lượt người thực hiện TGPL. Tại Tòa án Nhân dân huyện Sông Lô đã giải thích và hướng dẫn cho 33 người là người được TGPL trong đó có thực hiện đăng ký đăng ký bảo vệ quyền lợi cho 08 lượt người thực hiện TGPL.
Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý
trong hoạt động tố tụng tại huyện Sông Lô)
Các vụ án Hình sự đã được các điều tra viên, cán bộ điều tra giải thích quyền được TGPL và có biên bản kèm theo hồ sơ. Việc đăng ký bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thực hiện TGPL được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Không có vụ việc nào có hành vi vi phạm pháp luật của người thực hiện TGPL. Nhà tạm giữ, cơ quan tiến hành tố tụng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người thực hiện TGPL thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định.
Việc niêm yết Bảng thông tin, lắp đặt Hộp tin về trợ giúp pháp lý, niêm yết danh sách Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đầy đủ; Bảng thông tin, Hộp tin được đặt tại phòng trực tiếp dân, trực ban hình sự, nhà tạm giữ ở những vị trí dễ nhìn, dễ quan sát để người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, bị hại và người thân thích của họ trong vụ án Hình sự và các đương sự trong vụ án Dân sự, Hành chính, Lao động biết về quyền được trợ giúp pháp lý giúp họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý một cách dễ dàng và thuận tiện.
Việc cập nhật Sổ theo dõi vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng được các cơ quan tiến hành tố tụng chú trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phân công cán bộ theo dõi và thường xuyên cập nhật sổ theo dõi vụ việc TGPL trong tố tụng hình sự, dân sự, Hành chính, Lao động theo mẫu số 05 Thông tư liên tịch số 10. Sổ đăng ký người bảo vệ, bào chữa được ghi chép rõ ràng, cụ thể. Sổ sách lưu trữ đầy đủ.
Hồ sơ vụ việc có người được TGPL đã được thực hiện theo đúng quy định, các văn bản của Cơ quan điều tra đề nghị Trung tâm TGPL cử người thực hiện TGPL, việc giải thích quyền và nghĩa vụ của người được TGPL đã được thực hiện bằng văn bản theo đúng mẫu Thông tư liên tịch số 10.
Trong quá trình tham gia tố tụng, người thực hiện TGPL đã chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, bị hại trong các vụ án Hình sự, đương sự trong các vụ án Dân sự, Hành chính, Lao động.
Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tuấn An – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã đánh giá cao công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại huyện Vĩnh Tường, đồng thời khẳng định việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10 đã tạo ra cơ chế phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng một cách chặt chẽ, có hiệu quả, mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và tổ chức thực hiện TGPL được tặng cường. Việc thực hiện TGPL không chỉ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có công với các mạng và người yếu thế trong xã hội mà còn phối hợp, hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong hoạt động xác minh, cung cấp thông tin, thu thập tài liệu chứng cứ để sớm tìm ra sự thật khách quan, toàn diện của vụ án và đảm bảo trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm »