Một trong những nhiệm vụ của Trợ giúp viên pháp lý là tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Trong quá trình công tác, các Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp tiếp xúc không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận, vụ án nào cũng để lại nỗi trăn trở nhưng sự trăn trở và day dứt nhất vẫn là những vụ án xâm hại tình dục trẻ em.