Cục Trợ giúp pháp lý: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Giang

15/02/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CTGPL ngày 22/9/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Giang, ngày 10/10/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã có buổi kiểm tra, làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi kiểm tra về phía Sở Tư pháp có đồng chí Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách lĩnh vực trợ giúp pháp lý (TGPL); lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) cùng các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên của Trung tâm.
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Tư pháp về 05 nội dung: (1) Kế hoạch và các hoạt động triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn chi tiết; (2) Thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức tham gia TGPL tại địa phương; (3) Về tổ chức và hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương; (4) Kết quả quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; đánh giá hiệu quả, xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công; (5) Hoạt động triển khai nội dung TGPL tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.
Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng làm việc với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang về một số lĩnh vực trợ giúp pháp lý như: thực trạng tổ chức bộ máy của Trung tâm; nhu cầu về nguồn lực cho hoạt động TGPL tại địa phương; công tác truyền thông về TGPL; công tác thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL tham gia tố tụng, xác định vụ việc TGPL thành công; các khó khăn và đề xuất kiến nghị; kết quả hoạt động TGPL (từ 01/01/2022 đến 30/06/2023); việc phối hợp của Trung tâm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động TGPL.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe Báo cáo của Sở Tư pháp và Trung tâm về kết quả thực hiện công tác TGPL. Các Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được từ 01/01/2022 đến 30/06/2023, theo đó, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ TGPL theo quy định. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch triển khai Luật trợ giúp pháp lý làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động TGPL tại địa phương. Đồng thời, Sở đã ban hành các kế hoạch hoạt động theo đúng quy định. Hàng năm, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Trung tâm TGPL tham mưu Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, làm cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng trong năm 2022 và 2023. Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANTDTC ngày 19/5/2022 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, ngày 05/9/2022, Sở Tư pháp cùng Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 02/CTPH-STP-TAND về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân. Trên cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNATC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021, Trung tâm đã được trang bị đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho phiên tòa trực tuyến để bảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm thực hiện tốt công tác truyền thông về TGPL trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng...Chính vì vậy, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đã tăng lên đáng kể. Số vụ việc đã thụ lý từ năm 01/01/2022 đến 30/6/2023 là 515 vụ việc tố tụng, 08 vụ đại diện ngoài tố tụng.
 Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Trưởng đoàn kiểm tra đã có một số nhận xét, đánh giá về những kết quả công tác TGPL của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, cũng giải đáp và phân tích ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác trợ giúp pháp lý, nhất là công tác thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và đánh giá vụ việc TGPL hiệu quả để xác định vụ việc thành công.
Thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý đã cám ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý trong thời gian qua và tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra để nghiên cứu, hoàn thiện trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại buổi Kiểm tra: 

 
Đ/c Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
 
Đ/c Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc
 
Đ/c Trần Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc
 
 
- Vũ Thị Phương Thảo - Cục Trợ giúp pháp lý -

Xem thêm »