Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết, khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại tỉnh Bến Tre

05/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong các ngày 17/8 – 18/8/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết, khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành và huyện Bình Đại)

Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho trưởng bản, thôn, xóm, các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng qua đó nhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Đồng thời, tăng cường hiểu biết, khảo sát về nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, được giới thiệu, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý,…Báo cáo viên cũng giải đáp một số câu hỏi của người dân có thắc mắc liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý.
 Thông qua Hội nghị, người dân và người có uy tín trên địa bàn 04 xã thuộc huyện Châu Thành và Bình Đại thuộc tỉnh Bến Tre đã được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Một số hình ảnh tại các Hội nghị:
 

 
 
 
 
 
Vũ Thị Phương Thảo -  Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »