Thông báo về Công văn số 06/TGPL-TTTTDL về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý, tổ chức và hoạt động TGPL

07/08/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về công văn số 06/TGPL-TTTTDL về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý, tổ chức và hoạt động TGPL

Thông tin chi tiết công văn xin vui lòng xem tại file đính kèm

Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »